Ochrana údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).

Webová stránka je spravována firmou Alena Horová, Tkalcovská 1064|/3, 67401 Třebíč. Ičo 64418197. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na správce kdykoliv obrátit na e-mailové adrese alena@alenahorova.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

K zpracování osobních údajů osob mladších 16 let správce vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Návštěvníci webových stránek správce mladší 16 let tímto prohlašují, že jim byl k poskytnutí osobních údajů souhlas zákonného zástupce udělen.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když správce kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě.

Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjemní

b) E-mailová adresa

c) Telefonní číslo

Účely zpracování

Poskytování služeb, plnění smlouvy :

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjemní, popř. adresu, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží)

Vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing- zasílání informačních e-mailů : Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení, tj. aby Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuje a které by Vás, podle jeho názoru, mohly zajímat.

Pokud jste naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografická dokumentace, reference:

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte.

Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. alena@alenahorova.cz

Cookies : při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem)

Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno heslem)

Zabezpečeným přístupem do e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem) Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem)

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing,Fapi), ThePay.cz, s.r.o. (platební brána), MailChimp, manychat.com

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

b) Právo na opravu

c) Právo na výmaz

d) Právo na omezení zpracování údajů

e) Právo vznést námitku proti zpracování

f) Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e-mailové adrese alena@alenahorova.cz.